"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

MÜDÜRLÜKLER

Yazı İşleri Müdürlüğü

Duygu YILDIRIM

Yazı İşleri Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1140

yaziisleri@toroslar-bld.gov.tr

Yazı İşleri Müdürlüğü özet olarak : Yazı işleri müdürlüğü Belediyemizin en büyük karar organları olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek.

Belediye Başkanının gerek meclis, gerekse Encümen ve gerekse bunların dışındaki talimatlarını kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birimlere ulaştırmak.

 

Evrak Kayıt Şefliği

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1145

evrakkayit@toroslar-bld.gov.tr

Belediyemiz genel Evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve bu çerçevede dışarıdan Belediyemize gelen evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak, ilgili birimlerden gelen evrakların dağıtımını yapmak.

 

Görseller
×