"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

MÜDÜRLÜKLER

Sivil Savunma Uzmanlığı

Kadİr GÖÇER

Sivil Savunma Uzmanlığı

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1225

sivilsavunma@toroslar-bld.gov.tr

Sivil Savunma Uzmanlığının kuruluş amacı : Toroslar Belediyesi, personel, evrak, bina, tesis, araç ve gereçlerinin her türlü sabotaj, yıkıcı faaliyetler, yangınlar ve doğal afetlere karşı güvenliğinin sağlanması, gereken düzen ve önlemlerin alınması, bunların standartlaştırılması, personelin eğitilmesi, belirli zamanlarda tatbikatlar yapılması, diğer daire ve kurumlarla bu hizmetlerin yerine getirilmesinde karşılıklı yardım ve işbirliği düzenlenmesi konularını kapsar. .

Görseller
×