"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

17/08/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

DUYURU İLANI

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 55 pafta 409 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34 ve 35 nolu parseller ve çevresinde, 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesine istinaden yapılan ve Toroslar Belediye Encümeninin 25. 04. 1996 tarih ve 336 sayılı kararı ile kabul edilen ve ilgili tapu sicil müdürlüğünde 29.08.1996 tarih ve 6261 yevmiye no ile tescil edilen F-12 (86) Nolu Osmaniye Mahallesi Islah İmar Uygulaması ve Tapu Tescil işi, uygulamaya giren parsellerden Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mah, 55 pafta, 409 ada 9 nolu parsel maliklerinden SOLMAZ PEKERin açmış olduğu dava sonucu Adana 2. İdare Mahkemesinin 1996/1057 Esas no, 1998/377 Karar no sayılı kararı ile mahkeme uygulamanın iptali yönünde hüküm vermiştir.

Sonuçlanan Adana 2. İdare Mahkemesinin kararının uygulanabilmesi için F-12 (86) Nolu Osmaniye Mahallesi Islah İmar Uygulaması ve Tapu Tescil işi sonucu oluşan imar adaları ve bu adalardaki imar parselleri ile ilgi ada/parsellerde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas, düzeltme imar uygulaması vs. işlemi görerek yeni imar parselleri oluşmuş ise bunlarında geri dönüşümlerini sağlayacak şekilde, imar parsellerinin iptal edilerek, uygulama öncesindeki ilk kadastral parsellere geri dönüşümü sağlayacak şekilde Geri Dönüşüm Cetvellerinin hazırlanması ve geri dönüşüm yapılan bu kadastral parseller ve çevresinde yeniden imar uygulaması yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mah, 21L-2, 22L-3 pafta, 5838 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller; 5839 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller; 5840 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller; 6598 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 6704 ada 1, 2, 3 ve 9 nolu parseller, 6705 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu imar adalarındaki parsellerin geri dönüşümünü sağlayacak şekilde imar ada ve parsellerinin iptal edilerek ilk kadastral parsellere geri dönüşüm yapıldığı, geri dönüşüm yapılan kadastral parseller ve çevresinde yeniden yapılan imar uygulaması kapsamında; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mah. 55 pafta 409 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34 ve 35 nolu kadastral parseller ve çevresinde 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesine istinaden yeniden yapılan imar uygulaması Belediye Encümenimizin 12.07.2017 tarih ve 470 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Anılan uygulama, 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda 14.08.2017 tarihinden itibaren askıya çıkarılacaktır. Askı süresi bitiminde uygulamaya yapılan itirazlar dilekçelerinin değerlendirilmesi sonucunda tashih(düzeltme) yapılması halinde, 14.11.2017 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur. 

 

×